مقالات آموزشی

یکی از دلایل اصلی استفاده از سیستم های نظارتی، وارسی اتفاقات و وقایع در حال انجام در یک محیط خاص است. پیشتر، این وارسی همواره توسط...
Read more
لنزهای Fisheye، نوعی خاص از لنز های با زاویه دید فوق العاده عریض هستند که دارای زاویه دید افقی تقریبی 180 درجه می باشند. این ویژگی،...
Read more
الگوریتم 3A اشاره به سه فرآیند Auto Focus یا فُکِس خودکار، Auto Exposure یا آشکارسازی خودکار و Auto White Balance یا متوازن کردن خودکار رنگ سفید،...
Read more
Onvif یا Open Network Video Interface Forum، یک انجمن صنعتی باز و جهانی است که با هدف تسهیل توسعه و استفاده از یک استاندارد جهانی در...
Read more
تشخیص خودکار شماره پلاک، یا Automatic Number-Plate Recognition، فناوری است که از شناسایی اپتیکی کاراکتر و حروف در تصاویر استفاده می کند تا پلاک اتومبیل ها...
Read more
با افزایش پیچیدگی رخداد جرائمی همچون دزدی و اقدامات تروریستی، فناوری های پردازش تصویر اعمال شده به دوربین های نظارتی، نقش کلیدی تری در پیشگیری از...
Read more