فناوری تشخیص رفتار

با افزایش پیچیدگی رخداد جرائمی همچون دزدی و اقدامات تروریستی، فناوری های پردازش تصویر اعمال شده به دوربین های نظارتی، نقش کلیدی تری در پیشگیری از این گونه اتفاقات بازی می کنند. فناوری تشخیص چهره، با وجود کمک بسیار در دستگیری مجرمین و پیشگیری از انجام عملیات توسط آن ها، همراه با برخی کاستی ها نیز هست.

برای مثال، فردی که برای اولین بار در حال ارتکاب جرم است، پیش از اقدام به انجام آن، قابل شناسایی به عنوان مجرم نیست و به تبع آن نمی توان تنها با این فناوری از وقوع جرم توسط این فرد، جلوگیری کرد. یا برای مثال زمانی که دزدی صورت خود را پوشانیده باشد، نمی توان توسط دوربین او را شناسایی کرد و هشدار لازم برای جلوگیری از اقدام به جرم دوباره این فرد، به پلیس صادر نخواهد شد.

تشخیص رفتار جمعی

از این رو دانشمندان متخصص در توسعه فناوری های پردازش تصویر، در صدد بر آمدند تا با خلق یک فناوری جدید، بیش از پیش مانع به وقوع پیوستن حوادثی بر خلاف قانون، بشوند. نام این فناوری، فناوری تشخیص رفتار است. اساس این تکنولوژی، همچون دیگر تکنولوژی های توسعه یافته امروزی، با هوش مصنوعی یا AI گره خورده است. این فناوری فرض را بر این می گیرد که صحنه وقوع هر عمل خلاف قانونی، دارای یک قالب کلی و یک سری ویژگی های خاص است.

برای مثال در یک صحنه وقوع دزدی با اسلحه، وجود اضطراب در صورت افراد حاضر در صحنه، حالت نشانه گرفتن اسلحه در دست یک نفر، حرکت های دست فرد مسلح، ساکن شدن دیگر افراد حاضر در صحنه و از این قبیل واکنش ها، جزئی از ویژگی های یک صحنه وقوع دزدی مسلحانه است. رخ دادن همزمان چند رفتار از ویژگی های نام برده، می تواند بیانگر زیاد بودن احتمال وقوع این حادثه باشد. از این رو می توان با فناوری AI، دوربین پس از تشخیص وقوع تعداد قابل قبولی از یک رفتار یا ویژگی، رخ دادن یک حادثه در یک صحنه را تشخیص داده و پلیس را مطلع نماید.

دزدی از بانک

 

به عنوان مثالی دیگر، حلقه زدن یا کنار ایستادن تعدادی از افراد در یک زندان، انجام حرکات سریع دو یا چند نفر در وسط این حلقه و وجود اثراتی از خشونت در چهره افراد حاضر در صحنه، می تواند بیانگر وقوع یک درگیری در زندان باشد. از این رو دوربین واقع در صحنه، پس از دیدن این ویژگی ها در تصویر، هشدار مربوط به وقوع درگیری در زندان را به زندانبان ها اعلام خواهد کرد، تا سریعتر از قبل، از حادث شدن این اتفاق، مطلع شوند.

درگیری در زندان

 

برای دادن اطلاعات مربوط به برخی ویژگی ها به دوربین، و تعریف یک صحنه، بعضی اوقات از صحنه سازی استفاده می شود. به این ترتیب که برای مثال چند صحنه دزدی یک کیف و فرار پس از آن، در مقابل یک دوربین به صورت مصنوعی انجام می گیرد و اتفاقات مشترک در این صحنه ها، به عنوان الگوهای رخ دادن دزدی در یک صحنه در دوربین ذخیره می شود. اگر زمانی یک حادثه با تقریب خوبی با الگوهای ذخیره شده یکسان بود، دوربین به مرجع مربوطه هشدار وقوع دزدی را اعلام خواهد کرد.

شبیه سازی صحنه جرم در مقابل دوربین

 

همچنین نحوه بدست آوردن این ویژگی ها و ثبت در پایگاه داده دوربین می تواند توسط خود دوربین انجام بگیرد. برای مثال با بازبینی فیلم های گرفته شده از اقدام به خودکشی توسط قطار، در دوربین های مترو شهر لندن، مشاهده شده که بالغ بر 90% صحنه ها حاوی این اطلاعات بوده است. فرد مورد نظر پس از عبور “دو” قطار، سعی به خودکشی توسط قطار سوم کرده است. همچنین اکثر افراد در تمام طول مدت حضور در ایستگاه، دارای اضطراب و نگرانی فراوان در چهره خود بودند. این اطلاعات دریافتی توسط خود دوربین، امروزه منجر به این فناوری شده است که دوربین پس از دریافت این ویژگی ها در صحنه فیلم برداری خود در مترو، پرسنل حاضر در صحنه را مطلع کرده تا بر فرد مورد نظر نظارت داشته باشد و در صورت اقدام فرد به پریدن بر روی ریل، آمادگی لازم برای جلوگیری از آن را داشته باشد.

دوربین مداربسته در ایستگاه مترو لندن

 

البته برخی رفتارها، در بسیاری از دوربین های واقع در محل های مستعد وقوع دزدی، به عنوان یک رفتار محرک برای اعلام هشدار ثبت شده است. برای مثال دویدن ناگهانی ( فرار کردن )، از این قبیل رفتار ها محسوب می شود.

تشخیص رفتار طبیعی و غیر طبیعی

 

البته که این فناوری همواره در حال توسعه و گسترده تر شدن است و همایش ها و کنفرانس های بسیاری مانند “تصویربرداری برای تشخیص و پیشگیری از جرم” یا ICDP، با گرد هم آیی پژوهشگران خبره، پیشگامان صنعت نظارت تصویری و آژانس های اجرای قانون برگزار می شود، تا این فناوری بسیار مفید، بیش از پیش، امنیت را برای شهروندان کشور های سراسر دنیا، فراهم آورد.